ซ่อมประตูม้วนประตูเหล็ก

ซ่อมประตูม้วนราคาประตูม้วนคอรันดัมหรือไม่ก็กะรุน มีส่วนผสมด้านเคมีหมายถึงอะลูมิเนียมออกไซด์(Al2O3) มีความแข็งแรง 9 ต่ำจากเพชร 1 ชั้น ค่า ถ.พ. 3.94-4.08 ค่าดัชนีหักเห 1.768-1.778 (o ) พร้อมด้วย 1.760-1.769 (e ) ลักษณะที่มีสีแดงไปจวบจนกระทั่งแดงพอควร เรียกว่า “ซ่อมประตูม้วนประตูเหล็กทับทิม” ส่วนชนิดที่มีสีอื่นๆ เรียกว่า “แซปไฟร์” ทั้งสิ้น แซปไฟร์สีน้ำเงิน เรียกว่า “ซ่อมประตูม้วนประตูเหล็กไพลิน” สีเหลืองเรียกว่า “ซ่อมประตูม้วนราคาประตูม้วนบุษราคัม” สีเขียวเรียก “ซ่อมประตูม้วนประตูเหล็กเขียวส่อง” ไม่ก็ “ซ่อมประตูม้วนประตูเหล็กเขียวมรกต” ส่วนประเภทที่มีเนื้อตันเกลารูปหลังเบี้ยซึ่งมีสีเทากับเทาดำเป็นเป็นส่วนใหญ่พร้อมทั้งมีรูปดาวได้ชื่อว่า “ซ่อมประตูม้วนประตูเหล็กสตาร์หรือว่าซ่อมประตูม้วนราคาประตูม้วนสาแหรก (star sapphire)” เจอได้เยอะในเมืองจันทบุรี การบังเกิด ทับทิม-แซปไฟร์มีจุดกำเนิดจากหินภูเขาไฟชนิดบะซอลต์ (basalt) ธรรมดาจะพบซ่อมประตูม้วนประตูเหล็กซุกอยู่ในหินบะซอลต์นั้นได้นิดหน่อย โดยปกติจะเจอซ่อมประตูม้วนราคาประตูม้วนรอดพ้นผุพังอยู่กับที่ในดินบะซอลต์(residual basaltic soil) และลักษณะโยกย้ายจากต้นตอเรียกว่า “ประเภทลานแร่ (placer)” บริเวณที่พบเจอในประเทศ ทับทิมจะพบมากในเขตพื้นที่ขลุง เมืองจันทบุรี พร้อมกับเขตพื้นที่ภูเขาสมิง และบ่อไร่ เมืองตราด แซปไฟร์พบมากในเขตเขตพื้นที่เมือง อำเภอท่าใหม่ พร้อมทั้งพื้นที่ขลุง เมืองจันทบุรี บริเวณบ่อซ่อมประตูม้วนราคาประตูม้วน จังหวัดกาญจนบุรี เขตพื้นที่เด่นชัยพร้อมทั้งวังชิ้น จังหวัดแพร่ เขตพื้นที่น้ำยืน เมืองอุบลราชธานี เขตพื้นที่กันทรลักษ์พร้อมกับขุนหาญ เมืองศรีสะเกษ เขตพื้นที่วิเชียรบุรี เมืองเพชรบูรณ์ เนื่องด้วยเรื่องประกอบเกี่ยวกับการกำเนิดกับต้นกำเนิดซ่อมประตูม้วนราคาประตูม้วนโดยทั่วไป ผลิตผลรัตนชาติของประเทศจำนวนมากเป็นผลผลิตซ่อมประตูม้วนราคาประตูม้วนทับทิม-แซปไฟร์ซึ่งทำรายได้ให้แก่ชาติปีละหลายหมื่นล้านบาท ราวๆร้อยละ 95 ของซ่อมประตูม้วนประตูเหล็กดังกล่าวข้างต้นที่ขุดได้มาจากจังหวัดจันทบุรี ตราด พร้อมด้วยกาญจนบุรี ด้านโกเมน เพทาย นิลตะโกและนิลเสี้ยน (ไพรอกซีน) เป็นเพียงผลผลิตซ่อมประตูม้วนประตูเหล็กได้ จากการกำเนิดซ่อมประตูม้วนราคาประตูม้วนทับทิม-แซปไฟร์แค่นั้น มีการนำมาแต่ง ทำเครื่องแต่งจำหน่ายเหมือนกัน แต่มีค่าไม่สูงมากนักกับค่อนข้างแลกเปลี่ยนกันเฉพาะภายในประเทศ การส่งออกมีน้อย ผลรวมผลผลิตนับตั้งแต่ปี พุทธศก 2524 ตลอด พ.ศ.2540 เมืองตราดผลิตได้ 1,130,904 กะรัต เมืองจันทบุรีมีผลผลิตในปี พุทธศก 2531 ถึง พุทธศก2537 รวม 1,962,815 กะรัต จังหวัดกาญจนบุรี มีผลิตผลในปี พุทธศก2531 ถึง พุทธศก2541 รวม 21,330,568 กะรัต เฉพาะในปี พ.ศ.2541 จังหวัดกาญจนบุรี มีผลิตผล 1,010,250 กะรัต พร้อมกับเป็นเมืองที่มีการกำเนิดซ่อมประตูม้วนราคาประตูม้วนแซปไฟร์มากที่สุดในช่วงปัจจุบัน