การคัดเลือกลักษณะของ ประตูเหล็กประตูเหล็กม้วน ให้เหมาะสมกับการทำงาน ควรจะพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้

ระบบประตูเหล็กราคาประตูม้วน ที่ใช้ทั่วๆ ไปแจกออกเป็น 2 ระบบ คือ CCIR ( PAL:ใช้ในประเทศไทย ) พร้อมกับ EIA (NTSC) ประตูเหล็กประตูเหล็กม้วน รูปแบบ CCIR เป็นลักษณะมาตรฐานยุโรป 625 เส้น 220 โวลต์ 50 เฮิรตช์ ด้าน EIA เป็นลักษณะกฏเกณฑ์อเมริกัน 525 เส้น 110 โวลต์ 60 เฮิรตช์ ประตูเหล็กประตูเหล็กม้วน ที่เหมาะสมกับที่จะนำมาใช้ในไทยจะจำเป็นต้องเป็นลักษณะ CCIR

สัดส่วนของตัวรับภาพของ CCD Sensor format (ที่พูดกันง่ายๆว่า ขนาดชิป ) ถ้ายิ่งมีปริมาตรใหญ่ยิ่งดี

รัศมี ( Illumination ) คุณลักษณะของเครื่องไม้เครื่องมือสำหรับรับภาพ ประตูเหล็กประตูเหล็กม้วนนั้น ไม่ใช่ส่งผลลัพธ์เจาะจงต่อความไวที่มีต่อแสงสว่างแค่นั้น ถ้าว่ายังมีผลต่อสีของวัตถุเช่นกัน คุณภาพ ของภาพที่ดีจะขึ้นอยู่กับความเข้มของแสงที่ฉากรับภาพ ในกรณีของ ประตูเหล็กประตูเหล็กม้วนโดยรวม ประตูเหล็กราคาประตูม้วน แบบ CCD สามารถแบ่งตามคุณลักษณะของรัศมีได้ 3 ระดับ ได้แก่

ประตูเหล็กประตูเหล็กม้วนที่ใช้ในกิจการสามัญ ต้องการใช้รัศมีตั้งแต่ 5-2,000 Lux

ประตูเหล็กราคาประตูม้วนที่ใช้ในภารกิจสวัสดิภาพสูงจำเป็นต้องใช้แสงตั้งแต่ 0.1-5 Lux

ประตูเหล็กราคาประตูม้วนที่ใช้ในภารกิจพิเศษโดยเฉพาะทางต้องการใช้แสงตั้งแต่ 0.0001-0.1 Lux

ลักษณะซิงค์ ( Synchronization ) ธรรมดา ประตูเหล็กประตูเหล็กม้วน จะมีวงจรกำเนิดซิงค์ในตัวแบบของแต่ละอันแล้ว ซิงค์ของประตูเหล็กราคาประตูม้วนแต่ละตัวจะไม่เหมือนกัน หากเรานำกล้องหลาย ๆ ตัว มาใช้พร้อมเพรียงผ่านทาง เครื่องมือลำดับภาพ (Sequence Switcher) พร้อมด้วยจัดโชว์ภาพบนจอมอนิเตอร์ จะสังเกตเห็นได้ว่าในเวลาที่เครื่องลำดับภาพสลับภาพจาก ประตูเหล็กประตูเหล็กม้วน อันหนึ่งไปยังอีก ประตูเหล็กประตูเหล็กม้วนตัวหนึ่งนั้น ภาพจะชักกระตุกในแนวตั้งบนหน้าจอมอนิเตอร์ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการคัดลอกภาพวิดีโอ เวลาเอาภาพวิดีโอนั้นมาเล่นสลับทำให้ภาพล้มเป็นช่วง ๆ ตามจังหวะ การสับเปลี่ยนภาพของเครื่องลำดับภาพ

ความชัดเจนของภาพ ( Resolution ) ประตูเหล็กประตูเหล็กม้วนที่มีความคมชัดสูงจะให้ภาพที่กระจ่าง ซึ่งคุณลักษณะนี้นับว่าเป็นขั้นต้นของการเลือกเฟ้นประเภทของกล้อง เช่นนี้ขึ้นตรงต่อการดีไซน์ของแต่ละโรงงานให้เหมาะกับการใช้งานในลักษณะที่ต่างๆรูปแบบกันออกไป