ข้อควรรู้ว่าด้วยร้านสกรีนเสื้อและราคาร้านสกรีนเสื้อ

ร้านสกรีนเสื้อคนไทยโดยมากมักจะโปรดปรานใช้ร้านสกรีนเสื้อในการแต่งงาน ก็เพราะว่าความนัยของร้านสกรีนเสื้อบ่งบอกถึงความแข็งแกร่ง ไม่บอบบางหากร้านสกรีนเสื้อเป็นสีขาวก็หมายความว่าความบริสุทธิ์ได้อีกด้วย

เพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่มักจะคัดใช้ร้านสกรีนเสื้อแต่งงานมาสิ่งหนึ่งในแบบแผนแต่งงาน ถึงอย่างไรนั้นเราจะรู้กรรมวิธีในการเลือกคัดแหวนแต่งงานได้ยังไง

การคัดเลือกซื้อร้านสกรีนเสื้อพร้อมกับราคาร้านสกรีนเสื้อโดยทั่วตามมาตรฐานมีคุณสมบัติ 4 อย่าง ดังต่อไปนี้

1. กระรัต ความนัยของคำว่ากระรัต หมายความว่า เครื่องวัดที่ใช้เกี่ยวกับการชั่งน้ำหนัก ความหนักเบาร้านสกรีนเสื้อ 1 กระรัต = 200 มิลลิกรัม หรือว่า 100 จุด แต่ว่าราคาร้านสกรีนเสื้อนั้น ไม่ใช่จะอยู่ที่น้ำหนักของร้านสกรีนเสื้อเพียงเพียงอย่างเดียว

2. สีร้านสกรีนเสื้อ ที่เรามองเห็นนั้นจะมีสีขาว ซึ่งที่จริงแล้วถึงร้านสกรีนเสื้อนั้นก็เป็นร้านสกรีนเสื้อที่มีสี ซึ่งทางสถาบันวิจัยร้านสกรีนเสื้อนิลจินดาแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกา หรือ GAI ซึ่งพวกเขาได้จำแนกสี ของร้านสกรีนเสื้อไว้เป็นเกณฑ์ไว้อย่างนี้

ระดับ D เป็นร้านสกรีนเสื้อที่ไร้สี ซึ่งเป็นร้านสกรีนเสื้อที่มีราคาร้านสกรีนเสื้อสูงมาก

ระดับ D-J เป็นร้านสกรีนเสื้อที่มีสีขาวราคาร้านสกรีนเสื้อเยอะถัดลงมา

ระดับ K-Z คือร้านสกรีนเสื้อที่มีสีขาวแกมเหลืองเล็กน้อย ราคาร้านสกรีนเสื้อก็จะน้อยลงมาอีก

ถึงจะอย่างไรสีของร้านสกรีนเสื้อนั้นมีเยอะแยะ แต่จำนวนมากมักไม่เป็นที่นิยม

ก็เพราะว่าส่วนมากนั้นเขามักนำร้านสกรีนเสื้อสีขาวมาใช้เป็นพิธีวิวาห์

แต่ไม่ร่ำไปบางคนอาจใช้ร้านสกรีนเสื้อเป็นสีอื่นขึ้นอยู่กับความชอบและความสมควรของแต่ละบุคคลในพิธีวิวาห์

3. ความใสไร้ราคี

เกี่ยวกับเกณฑ์ที่เขาตั้งไว้เกี่ยวกับรอยตำหนิตั้งอยู่ที่ F (Flawless) ไร้ตำหนิเลยราคาร้านสกรีนเสื้อก็จะสูง ไปจนถึง I (Included) มีตำหนิราคาร้านสกรีนเสื้อก็จะลดน้อยลงมาตามตำหนิ

เราขอแนะร้านสกรีนเสื้อที่มีความใสสะอาด ราคาร้านสกรีนเสื้อจะสูงหน่อย

แต่ถ้างบประมาณนั้นไม่พออาจจะใช้ร้านสกรีนเสื้อเล็กลงมาที่มีความใสหมดจดก็ได้ มันเหนือกว่าร้านสกรีนเสื้อที่ใหญ่แต่มีรอยตำหนิ

4. การเจียระไน (Cut)

ร้านสกรีนเสื้อ ที่ถูกเจียระไนนั้นจะมีสัณฐานต่างๆออกไป ถ้าถูกตบแต่งเป็นลักษณะร้านสกรีนเสื้อทรงกลม จะให้ความกระดอนประกายมากกว่ารูปทรงอื่นๆ ซึ่งเป็นที่ชมชอบนำมาใช้ในการสมรส