การทอเกี่ยวกับทำเสื้อผ้าแฟชั่นเกาหลี เสื้อยืดเกาหลี

ชนิดการถักทอสำหรับผลิตชุดแฟชั่นเกาหลี เสื้อยืดเกาหลี แจกออกเป็นหมู่หลักๆได้ดังนี้

รูปแบบการถักทอเพื่อที่จะทำเสื้อผ้าแฟชั่นเกาหลี เสื้อยืดเกาหลีลักษณะที่ 1 – ทอผ้ากลม Knitting ทำผ่านทางเครื่องทอกลม (circular knitting) เป็นเหตุให้ได้ผ้าแนวผ้ายืด

ชนิดการทอสำหรับผลิตเสื้อผ้าแฟชั่นเกาหลี เสื้อยืดเกาหลีชนิดที่ 2 – ถักทั่วๆ ไป Weaving ต้องมีการวางเส้นด้ายยืน จากนั้นก็พุ่งเส้นด้ายแนวขวาง ทำให้เกิดผ้าที่เป็นผ้าทำเสื้อผ้าเกาหลีราคาส่ง เสื้อยืดเกาหลี

ลักษณะการถักทอเพื่อที่จะจัดทำเสื้อผ้าแฟชั่นเกาหลี เสื้อยืดเกาหลีลักษณะย่อย

ลักษณะการทอเพื่อทำเสื้อผ้าเกาหลีราคาส่ง เสื้อยืดเกาหลีอย่างที่ 1 single jersey – การทอกระนี้จะได้ผ้าเรียบ หรือในตลาดรู้จักกันในนามผ้า single

ประเภทการทอผ้าสำหรับทำเสื้อผ้าเกาหลีราคาส่ง เสื้อยืดเกาหลีรูปแบบที่ 2 RIB – ทอจะได้ผ้า RIB ไม่ก็ผ้าหล่อบุ้ง จะมีรูปแบบแยกย่อยในการทออีก ได้แก่ Rib1x1, Rib2x2 ซึ่งจะได้ประเภทของผ้าที่่มีแนวไม่เหมือนกัน เหมาะกับการทำ คอชุดแฟชั่นเกาหลี เสื้อยืดเกาหลี ไม่ก็เสื้อหญิงที่มีความอ่อนตัว

ประเภทการทอผ้าเกี่ยวกับทำชุดแฟชั่นเกาหลี เสื้อยืดเกาหลีลักษณะที่ 3 จูติ – ผ้าลักษณะเหมือนกับ Lacoste เหมาะกับทำเสื้อโปโล จำต้องดูจากแบบอย่างผ้าจริงจะเห็นความเหลื่อมล้ำแน่ชัด

ประเภทการทอเพื่อผลิตชุดแฟชั่นเกาหลี เสื้อยืดเกาหลีประเภทที่ 4 Interlock – ผ้าลักษณะเหมือนกับ Lacoste เหมาะกับทำเสื้อโปโล จำต้องดูจากแบบผ้าจริงจะเห็นความแตกต่างชัดแจ้ง

รูปแบบการทอผ้าสำหรับทำชุดแฟชั่นเกาหลี เสื้อยืดเกาหลีประเภทที่ 5 การทอผ้าสลับ

การ นำเราเส้นด้าย 2 ตัวขึ้นไปมาทอผ้าสลับที่ความถี่สูงๆ ตัวอย่างเช่น หนึ่งเส้นต่อหนึ่งเส้น โดยจะเป็นเหตุให้ผ้าที่ได้ออกมามีลวดลายที่ไม่ต่างจากการทอผ้าเต็มนัก

ลักษณะการทอเกี่ยวกับจัดทำชุดแฟชั่นเกาหลี เสื้อยืดเกาหลีอย่างที่ 6 การทอผ้า ผ้าริ้ว

ในการทอผ้าผ้าริ้วนั้นมีวิธีการทำงานอยู่ 2 รูปแบบ

1. ใช้ Yarn dyed ไม่ก็ด้ายถักย้อมสีแล้ว

2. การใช้ด้ายต่างประเภท

รูปแบบการทอผ้าเพื่อทำชุดแฟชั่นเกาหลี เสื้อยืดเกาหลีชนิดที่ 7 การทอผ้า Body Size

คือการทอผ้ากลมประเภทหนึ่งที่จะเป็นเหตุให้ผ้ายืดที่ได้ออกมามีความจุ ทัดเทียมกับ ตัวเสื้อเลย โดยไร้ตะเข็บ ก็เพราะว่าผ้ายืดที่ออกมามีความจุทัดเทียมกับตัวชุดแฟชั่นเกาหลี เสื้อยืดเกาหลีเลย