เสื้อโปโลคุณสมบัติจุดเด่นข้อผิดพลาดพร้อมทั้งประเภทของเนื้อผ้า ที่นำไปตัดเสื้อโปโลเสื้อโปโลราคาส่ง

คุณสมบัติจุดแข็งจุดด้อยและรูปพรรณสัณฐานของเนื้อผ้า ที่นำไปตัดเสื้อโปโลเสื้อยืดราคาส่ง

ประเภทผ้า TK อย่างที่ 1

เสื้อที่ทำจากเนื้อผ้าชนิดนี้จะมีราคาต่ำที่สุด

คุณลักษณะจุดเด่นข้อตำหนิและประเภทของเนื้อผ้า ที่นำไปผลิตเสื้อโปโลเสื้อโปโลราคาส่ง TK อย่างที่ 2

มีความคงทนสภาวะได้รูป

คุณลักษณะจุดแข็งจุดอ่อนกับประเภทของเนื้อผ้า ที่นำไปผลิตเสื้อโปโลโรงงานผลิตเสื้อยืด TK ประการที่ 3

ไม่หดไม่ย้วย

คุณสมบัติจุดแข็งจุดอ่อนพร้อมกับรูปพรรณสัณฐานของเนื้อผ้า ที่นำไปผลิตเสื้อโปโลโรงงานผลิตเสื้อยืด TK อันที่ 4

เนื้อผ้าจะมีความมัน

คุณลักษณะจุดเด่นข้อเสียหายพร้อมด้วยรูปพรรณสัณฐานของเนื้อผ้า ที่นำไปตัดเสื้อโปโลเสื้อยืดราคาส่ง TK อันที่ 5

ใช้ไปนาน ๆ จะมีสัณฐานเป็นขน

สรรพคุณจุดเด่นข้อบกพร่องพร้อมด้วยลักษณะของเนื้อผ้า ที่นำไปผลิตเสื้อโปโลโรงงานผลิตเสื้อยืด TK ข้อที่ 6

เนื้อผ้าจะระบายอากาศได้นิดเดียว

คุณลักษณะจุดเด่นข้อตำหนิกับลักษณะของเนื้อผ้า ที่นำไปตัดเสื้อโปโลเสื้อยืดราคาส่ง TK ประการที่ 7

ถ้าว่าใส่อยู่ในที่แสงแดดร้อน ๆ หรืออากาศอบอ้าว จะรู้สึกไม่สบายกาย

สรรพคุณจุดดีจุดด้อยพร้อมกับลักษณะของเนื้อผ้า ที่นำไปตัดเสื้อโปโลโรงงานผลิตเสื้อยืด TC ข้อที่ 1

มีความคงทนสูง

คุณลักษณะจุดเด่นข้อเสียหายและลักษณะของเนื้อผ้า ที่นำไปตัดเสื้อโปโลเสื้อยืดราคาส่ง TC ประการที่ 2

คล่องต่อการรีดเรียบ

สรรพคุณจุดเด่นจุดอ่อนกับประเภทของเนื้อผ้า ที่นำไปผลิตเสื้อโปโลโรงงานผลิตเสื้อยืด TC ประการที่ 3

สวมใส่ที่ง่าย

สรรพคุณจุดเด่นจุดอ่อนพร้อมด้วยรูปพรรณสัณฐานของเนื้อผ้า ที่นำไปตัดเสื้อโปโลเสื้อโปโลราคาส่ง TC ข้อที่ 4

มีความอยู่ทรง ไม่ยับง่ายๆ

คุณสมบัติข้อดีจุดอ่อนพร้อมกับรูปพรรณสัณฐานของเนื้อผ้า ที่นำไปตัดเสื้อโปโลเสื้อโปโลราคาส่ง TC อันที่ 5

เนื้อผ้ามีความวาว

สรรพคุณจุดดีสิ่งบกพร่องพร้อมกับลักษณะของเนื้อผ้า ที่นำไปตัดเสื้อโปโลโรงงานผลิตเสื้อยืด TC อย่างที่ 6

การซึมซับเหงื่อดีพอใช้

คุณสมบัติข้อดีข้อเสียหายพร้อมด้วยลักษณะของเนื้อผ้า ที่นำไปผลิตเสื้อโปโลเสื้อยืดราคาส่ง TC อันที่ 7

ผ้ามีการย้วยบ้างเมื่อผ่านการซัก

คุณลักษณะข้อดีข้อเสียหายพร้อมทั้งรูปพรรณสัณฐานของเนื้อผ้า ที่นำไปผลิตเสื้อโปโลเสื้อยืดราคาส่ง cotton100 ข้อที่ 1 ขับถ่ายความร้อนดีเยี่ยม

คุณสมบัติจุดแข็งข้อด้อยกับประเภทของเนื้อผ้า ที่นำไปผลิตเสื้อโปโลเสื้อโปโลราคาส่ง cotton100 ข้อที่ 2 ดูดซึมน้ำเยี่ยม

คุณลักษณะข้อดีจุดอ่อนกับรูปพรรณสัณฐานของเนื้อผ้า ที่นำไปตัดเสื้อโปโลโรงงานผลิตเสื้อยืด cotton100 อันที่ 3 เนื้อผ้า นุ่มนวล เกลี้ยงเกลา