Zdarza się też, hdy zdrada staje się elementem zwrotnym, który ponownie zespala do siebie małżonków. Przez pospolite uznanie, że zdrada wydaje się wynikiem słabego w własnej jakości związku, ofiary zdrady przeżywają wiele trudności interpersonalnych i na siłę starają się szukać winy w sobie, podczas gdy ona leży całkowicie po stronie ludzie, która wdała się w seks sponsorki romans – twierdzi psycholog pracujący każdego dnia w 1 z wrocławskich poradni małżeńskich. Wojciech Wypler w książce pt. „Anatomia zdrady” stwierdził, że „zdrada wydaje się blizną, która ma bardzo ważną, adaptacyjną funkcję: przypomina tym, co się stało, z jakiego powodu się stało i jakim sposobem się stało”.

I to trochę przeczy temu, że zdrada zawsze wypływa z trudności czy kłopotów w związku. Okazuje się, że zdrada ma wiele definicji. Spomiędzy wszystkich ankietowanych, sponsorki.pl którzy przyznali się do niewierności względem partnera (10-15% kobiet jak i również sex sponsorki 20-25% mężczyzn), zaledwie 64% uważa, że zdrada wydaje się zawsze czymś złym. Podobny proces odbywa się przy trakcie psychoterapii par po nurcie EFT w kwestii gdy zranienie więzi tyczy się innego obszaru niż zdrada fizyczna.

Więź małżeńska to najsilniejszy i najbardziej intymny związek mężczyzny i kobiety, a zdrada małżeńska to w najwyższym stopniu radykalna forma zniszczenia tejże więzi. Zdrada mogła być więc aktem rozpaczy i rozczarowania człowiekiem, który a mianowicie seks sponsorki w mniemaniu Judasza a mianowicie okazał się nieprzydatny. Zdrada nie ma obowiązek dotyczyć drugiej kobiety. Tymczasem zdrada – zdaniem belgijskiej psycholog – wcale nie musi oznaczać końca.

W praktyce wskazuje się, że najczęściej występującymi przyczynami rozkładu pożycia – związanymi z naruszeniem obowiązków małżeńskich – są: zdrada, opilstwo i uleganie innym nałogom, opuszczenie małżonka, przemoc domowa, nieprzyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny, brak współpracy seks sponsorki w prowadzeniu domu i wychowaniu dzieci, lekkomyślny modus życia, nielojalność, kłótliwość, naganny stosunek do członków dzinki współmałżonka.

Dla wybranych zdrada jest doświadczeniem niemal granicznym, czyli odnoszącym się do skrajnych sytuacji egzystencjalnych. Naprawdę niezwykle rzadko zdarza się, aby zdrada pojawiła się po związku z przyczyny jedynie jednej ze stron. Zdrada emocjonalna małżonki seks sponsorki najczęściej wiąże się spośród potrzebą bycia zaopiekowaną, wysłuchaną, ważną. Jeśli zdrada była jednorazowa, ma ogromne wyrzuty sumienia, których nie wydaje się być w stanie niczym zagłuszyć.

Zdrada wydaje się pokusą i często po fakcie okazuje się, że ulec jej nie było warto. Choćby od czasu tego, czy to jest pierwsza zdrada, czy kolejna. Bo zdrada, jednakowo jak miłość, to decyzja. Zdrada u partnera sex sponsorki jest spowodowana wieloma motywacjami. Zdrada emocjonalna bywa bardziej groźna od fizycznej. Wszystka zdrada jest bolesna i nieprzyjemna, ale mimo całokształt należy znaleźć sposób, by sobie z nią poradzić.

Jeśli zdrada była jednorazowa, inaczej ją będziesz oceniać niż długotrwały romans. W moralności naszej związanych z kulturą niewiele jest gorszych kwestii niż zdrada. To aczkolwiek niczym nie świadczy, nie da się bowiem wymierzać jedną miarą każdego mężczyznę, któremu zdarzyła się po sex sponsorki życiu zdrada. Zdrada jest dla nich czymś, nad im się nie dyskutuje. W niektórych podejściach, na przykład ewolucjonistycznych a mianowicie zdrada kobiety jest rozpatrywana jako zagrożenie.